Pohjolan pelto- ja metsälinnut taantuvat – peltosirkulla menee todella huonosti

Peltosirkku (Emberiza hortulana) on katoamassa.

Euroopan peltolinnusto on taantunut noin puoleen viimeisen 30 vuoden aikana, ja taantuminen on jatkunut 2000-luvulla. Juuri julkaistut tulokset perustuvat 27 Euroopan maan linnustonseuranta-aineistoon. Seurantatulokset paljastavat myös alueellisia eroja metsälinnuston tilassa. Heikoimmin Euroopan metsälinnuilla menee Pohjolassa.

Peltolintujen ahdinko on samankaltainen kaikkialla Euroopassa. Suomessa peltolinnut ovat vähentyneet yli 40 prosenttia viimeisen 30 vuoden aikana. Kantojen taantumisen syitä ovat esimerkiksi karjatilojen väheneminen ja elinympäristön yksipuolistuminen muun muassa salaojituksen vuoksi.

Huolestuttavin kannankehitys on peltosirkulla, joka on Suomessa vähentynyt 99 prosenttia kolmessa vuosikymmenessä. BirdLife Suomen verkkosivuilta ladattavassa Viljelmien siipiveikot -julkaisussa kerrotaan, miten peltolintujen hyvinvointia voidaan parantaa.

Metsälintujen tila vaihtelee eri puolilla Eurooppaa. Länsi-Euroopassa metsien lintukannat ovat pysyneet vakaina. Sen sijaan Pohjoismaissa metsälinnusto on aineiston mukaan vähentynyt 1980-luvulta. Todennäköisiä syitä tähän ovat metsätalouden aiheuttamat muutokset metsien rakenteessa sekä ilmastonmuutos, joka heikentää boreaalisten lajien elinoloja. Rehevissä lehti- ja sekametsissä elävä sirittäjä on esimerkki taantuneesta metsälajista, jonka kanta on pudonnut noin kolmannekseen 1980-luvulta.

Tiedot Euroopan linnuston muutoksista perustuvat tuhansien vapaaehtoisten lintuharrastajien tekemiin laskentoihin. Linnustonseurantaa koordinoi Euroopassa European Bird Census Council ja Suomessa Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus.

– BirdLife Suomen Viljelmien siipiveikot -esite maatalouslinnuista ja niiden huomioon ottamisesta: http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/maatalous-linnut-fi.pdf

Lisätietoja:
* intendentti Aleksi Lehikoinen, p. 050 318 2340
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
* suojeluasiantuntija Tero Toivanen, p. 040 702 8633
BirdLife Suomi ry