EKLY:n joulukeräys ja joululahja Etelä-Karjalan metsälinnuille

Kuukkeli (Perisoreus infaustus) © Hannu Siitonen

EKLY:n joulukeräys tuotti 1905 €. Keräyksen avulla EKLY rahoittaa suojelutoimintaansa.  Lämmin kiitos keräykseen lahjoittaneille!

Joulun alla meidät tavoitti ilouutinen: Etelä-Karjalan viimeisille kuukkeleille ja muille sopivien elinympäristöjen puutteessa taantuville metsälinnuille on perustettu 68 ha:n suojelualue metsäyhtiö UPM:n maille Parikkalan Soininmäkeen.

Antoisaa alkanutta lintuvuotta kaikille!

EKLY-verkko ja Digikuva EKLY siirtyvät Googlegroups-palveluun. Liity uusiin ryhmiin!

Tutut EKLY-verkko (avoin kaikille) ja Digikuva EKLY (vain jäsenille) -sähköpostiryhmät kuuluvat Yahoo Groups -palveluun, joka on päätetty lakkauttaa. EKLY kuitenkin haluaa varmistaa ryhmien olemassaolon jäsenilleen jatkossakin, joten uudet vastaavat ryhmät on perustettu Googlen Googlegroups-ryhmiksi.
Mikäli haluat liittyä uuteen EKLY-verkkoon (avoin kaikille), lähetä tyhjä sähköposti osoitteeseen: ekly-verkko+subscribe@googlegroups.com
Mikäli olet jäsen ja haluat liittyä uuteen Digikuva EKLY -sähköpostiryhmään, lähetä tyhjä sähköposti osoitteeseen: digikuva_ekly+subscribe@googlegroups.com
Nykyinen Yahoogroups-ryhmä lakkaa toimimasta lopullisesti 15.12.2020, jonka jälkeen viestit kulkevat vain uusissa sähköpostiryhmissä.

EKLY:n syyskokouksen kuulumisia

EKLY:n syyskokous pidettiin luonto- ja tiedekeskus Saimaariumissa 14.11.2020. Kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Juuti ja hallituksen jäseniksi Kirsi Hovilehto, Jari Kiljunen, Liisa Laitinen, Elmo Miettinen, Ahti Pulli ja Timo Tikka. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2021. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.