Lintuslangi

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

Lintuharrastajat käyttävät usein ns. lintuslangia keskustellessaan. Tälle sivulle on koottu tuon ”oudon kielen” saloja. Huomaa, että lintujen slanginimet on koottu erilliselle sivulle, Lintujen nimistöä.

A
Aadee, ad. (adultti)
Aikuinen lintu

Aaärkoo, arkki, ARK
Alueelliset harvinaisuushavainnot tarkistava aluerariteettikomitea (ARK).

Alula
Pieni sulka käsi- ja kyynärsiiven taitteessa
Pikkusiipi
Tunnettu suomalainen lintulehti, jota ei enää julkaista

Apukorva
Käsi korvalehden jatkeena, esim. pöllö- tai yölaulajaretkellä, jolloin äänet kuuluvat paremmin

Arktika
Arktisten vesilintujen ja kahlaajien massamuutto

Aukko
Avoin kohta (esim. metsän tai saariston siluetissa)

Autobointsaus
Autolla tehtävä bongausretki

B
Beeveepee
Kirjasarja – The Birds of the Western Palearctic (BWP)

Bimena
Kirja – Birds of the Middle East and North Africa

Blotta (plotta)
Paljas silmä, esim. havaita blotalla (ruots. med blotta ögat)

Boffa
Beaufort, bofori (tuulesta)

Bointsi
Pinna (ruots. poäng), havaittu lintulaji

Boltsi
Pallomainen lintuparvi

Bonga
Pinna, havaittu lintulaji

Bongari
Havaittuja lintulajeja keräävä lintuharrastaja

Bongata
Mennä katsomaan tiettyä lintua valmiiden ajo-ohjeiden (nuottien) mukaan

Bongaus
Tietyn linnun etsiminen (ja löytäminen)

Bongo
Pinna, havaittu lintulaji tai bongaus (ks. edellä)

Buteo, butski
Buteo-suvun petolintu, käytännössä kuitenkin joko hiirihaukka tai piekana

Buzzard
Buteo-suvun petolintu (hiirihaukka tai piekana) tai mehiläishaukka

C

D
Deeku
Huonokuntoinen lintu

Dude
Lintuharrastaja, joka retkeilee lähinnä sunnuntaisin ja vain hyvässä säässä (ja jonka lintutuntemus on [vielä] melko vähäistä)

Duunari
Varis (Corvus corone cornix)

Dyykata
Syöksyä (linnusta)

E
Edari
Yhdistyksen BirdLife-edustaja tai ko. edustajiston kokous

Eldeka, eldari, elderi, elis
Elämänpinna (ks. alla)

Elämänpinna
Ensimmäinen näkö- tai kuulohavainto uudesta lintulajista

Epali
Euroopan lintuopas

F
Fella
Tietynlainen häkkipyydys (fälla), käytössä lähinnä ulkomailla

Fogeli
Lintu (ruots. fågel)

Foglu
Lintu (ruots. fågel)

Fälla
Tietynlainen häkkipyydys, käytössä lähinnä ulkomailla

G
Grogi
Törmännyt, sokissa oleva lintu

Guttaperkka
Viittaus esineen (usein muovia) tai asian halpaan ja huonoon laatuun (kova ja hauras guttaperkka oli ensimmäinen muovin kaltainen polymeeri Suomessa)

H
Habbari
Linnun muoto

Habitus
Linnun muoto

Hallinnassa
Lintu on näkyvissä tai sen sijainti tiedetään hyvin tarkkaan; esim. ”Lintu on hallussa.”

Hallussa
kts. ”Hallinnassa”

Haravoida
Etsiä lintuja joka paikasta koluamalla maasto tarkasti tai kiikaroimalla taivasta

Havis
Havainto tai havaintovihko

Haviskeppi
Seipiö

Havisseipiö
Seipiö

Havisskaba
Kilpailu lintujen löytämisestä retkellä

Havistseba
Seipiö

Havisvihko
Havaintovihko

Heksa
Täysin outo lintu

Hexa
Täysin outo lintu

Helikopterilento
Merimetson harrastama lekuttelu tai loukkaantuneen linnun räpistely

Hilu
Linnulle laitettava rengas

Hilut
Linnulle laitettava rengas

Hiluttaa
Rengastaa lintuja

Hoitaa
Havaita (yleensä bongaten) jokin lintulaji, esim. ”Hoitaa pinna kotiin.”

Hysy
Hyönteissyöjä

I
Iikoo, IK
Iso kahlaaja

Iipee, IP
Iso petolintu

Ikkunapinna
Ikkunasta havaittu ja määritetty lintulaji

Iltahuuto
Ryhmän havaintojen kasaaminen yhteen päivän päätyttyä.

Iphi, IPH
(Kyynärsulkien) iso peitinhöyhen

Irrottaa
Löytää ensimmäisenä lintu
Rengastaja irrottaa linnun lintuverkosta

J
Jarru
Henkilö, joka epäonnistuu kerta toisensa jälkeen havaitsemasta tiettyä lajia tai lajiryhmää, esim. Picus-jarru, varpuspöllöjarru, rarijarru

Jonsson
Vanhempi Euroopan linnut -kirja (Lars Jonsson)

Juv, juvi
Nuori lintu, juveniili

K
Kahluri
Kahlaaja

Kake
Kaukoputki (huom. myös aroharmaalokki Larus cachinnans)

Kasit
Kahdeksan (8x) kertaa suurentavat kiikarit

Katkaista
Saavuttaa (tietty pinnamäärä), esim. 300 elistä tai 250 vuodaria

Katkaisupäivä
Päivä, jolloin tietty pinnamäärä saavutetaan

Kaukis, kaukkari, kaukkis
Kaukoputki

Kautta
Merkki, jolla erotetaan koiraat ja naaraat keskenään. Esim. 5/1 = 5 koirasta ja 1 naaras.

Kauttalaji
Lajilleen määrittämätön lintu/havainto, joka sisältää kaksi (tai useampia) eri mahdollisuutta. Esim. ”jäi kauttalajiksi” – havaintotilanteessa lintua ei pystytty määrittämään, vaan se merkittiin lajiparina (esim. iso-/tukkakoskelo, kiljukotka(pikkukiljukotka, niitty-/arosuohaukka jne.)

Keikka
Linturetki

Keli
Sää, erityisesti muuttosää

Keno
Lintuparvi, jono

Kephi, KEPH
(Kyynärsulkien) keskimmäinen peitinhöyhen

Keppi
Kiikarin tukikeppi. Käytetään mm. muutonseurannassa auttamassa kiikarin heilumista eli ns. ”värinää”. Ks. myös seipiö.

Killisilmä
Termi näön hetkelliselle sumentumiselle, joka aiheutuu kirkkaalla säällä tai vastavaloon staijaamisesta tai esimerkiksi huonoilla kiikareilla pitkään katsottaessa.

Kompata
Kävellä ristiin rastiin jotain aluetta (esimerkiksi peltoa, ruderaattia tai metsikköä) tarkoituksena löytää siellä piileskeleviä lintuja. Komppaus on ainoa järkevä tapa laskea ja määrittää peltolinnut.

Kova
Harvinainen laji (kova laji)
Hieno lintuhavainto = kova havis ( esim. alueellisesti, ajallisesti, maantieteellisesti tai subjektiivisesti)

Koovee, kv
Linnun iän ilmaiseminen kalenterivuosissa (2kv merikotka jne)

Kuttaperkka
Katso sana ”Guttaperkka”

Kympit
Kymmenen (10x) kertaa suurentavat kiikarit

Käpy
Väärä havainto

Käpyilijä
Vääriä havaintoja tekevä lintuharrastaja

L
Lajimetsästäjä
Henkilö, joka laskee havainnoimansa lintulajit (kerää lajeja), ns. bongari.

Lautta
Uiva, tiivis lintuparvi

Leimata
Rengastaa lintuja

Leka
Iso lintuparvi

Letka
Pitkänomainen tai jonomainen lintuparvi

Lintupummi
Henkilö, jolle linnut ovat elämisen tarkoitus ja kaikki muu toiminta joko tukee lintuharrastusta tai sitten jää vaihtelevissa määrin hoitamatta.

Linturalli
Kilpailu, jossa yritetään havaita mahdollisimman monta lintulajia määrätyltä alueelta, määrättynä aikana.

Lössi
Lintuparvi

Lötkö
Veltto lintu (lentotapa)

Lötkötellä
Lintu lentää veltosti

Löysä
Tavallinen lintulaji

M
Marjalintu
Laji, joka syö marjoja (pihlaja), mm. tilhi, taviokuurna ja rastaat.

Massa
Suurin todettu lintumäärä tiettynä aikana, lajin päämuutto. Esim. ”Valkoposkimassat menivät klo 10-11”

Megarari
Huippuharvinainen lintulaji

Miikka, miinus
Muutonseurannassa käytettävä termi: lintu ohittaa havainnoijan vasemman käden puolelta, kun katsotaan linnun tulosuuntaan, ”miikasta”

Mäherrys
Linnun näkemättä/määrittämättä jääminen oman toiminnan vuoksi: lintua ei löydy tai sitä ei nähdä tarpeeksi hyvin. Ks. myös nuijaus.

N
Negaässä
Laji, joka puuttuu pinnarallissa vain yhdeltä joukkueelta.

Nokittaa
Löytää tai määrittää lintu

Nuijaus
Linnun näkemättä jääminen, vaikka havainnoija on samalla paikalla (muut näkevät)

Nössö
Linnunpoikanen

O
Ornari, orni, ornis
Lintuharrastaja

P
Paha
Vaikeasti havaittava tai määritettävä lintu; esim. ”Nyt on paha”

Pallo
Pallomainen lintuparvi

Parvekepinna
Parvekkeelta havaittu ja määritetty lintulaji

Pasteerata
Kulkea maastossa (muutonhavainnoinnin vastakohtana)

Pihapinna
Hoidetulta piha-alueelta tai siinä olevasta rakennuksesta tai rakennelmalta havaittu ja määritetty lintulaji

Pilvi
Valtava lintuparvi

Pinna
Lintulajista kerättävä piste, joita voi kerätä useista kategorioista (elämänpinna, suomenpinna, tupla jne.)

Pinnakahvi
Eliksen saanut tarjoaa perinteen mukaan retkiseurueelleen kahvit. Jos eliksen saaneita on useampia, on eniten eliksiä omaavan tarjottava kahvit.

Pinnakättely
Kätellen onnitellaan eliksen saanutta.

Pinnaralli
Kilpailu, jossa yritetään havaita mahdollisimman monta lintulajia määrätyltä alueelta, määrättynä aikana.

Plus, plussa
Muutonseurannassa käytettävä termi: lintu ohittaa havainnoijan oikean käden puolelta, kun katsotaan linnun tulosuuntaan, ”plussasta”

Prosu
Pinna lajista, josta on vähintään kaksi erillistä havaintoa; nykyisin käytetään yleisemmin termiä ”Tupla”

Purku
Tilaisuus, jossa käydään läpi pinnarallin havainnot ja sijoitukset

Putket
Kiikarit

Putki
Kaukoputki (tai kameran objektiivi)

Q

R
Ralli
Kilpailu, jossa yritetään havaita mahdollisimman monta lintulajia määrätyltä alueelta, määrättynä aikana. Ks. linturalli.

Rantakurvi
Naispuolinen lintuharrastaja

Rari
Harvinainen lintulaji

Redari
Retkipinna

RK
Harvinaisuushavainnot tarkistava Rariteettikomitea

Rontti
Iso, vankkarakenteinen lintu

Ruderaatti
Rikkaruohosto eli alue jolla kasvaa paljon linnuille kelpaavia ravintokasveja (esimerkiksi talventörröttäjää ja jauhosavikkaa)

Rundaaminen
Linnun kaartelu
Kiertää lintuverkoilla (rengastaja)

Rundi
Kaarros
Rengastajan kierros verkoilla, ns. verkkorundi

Runko
Jonomainen lintuparvi

Rypäle
Lintuparvi

Räkälaji
Tavallinen laji, joka ei kiinnosta. Joillekin laji voi olla ns. räkälaji, jos hän on havainnut niitä paljon.

Rööri
Kiikari, kaukoputki – mikä tahansa putkimallinen, jonka läpi katsotaan

S
Seipi, seipiö
Kiikarin tukikeppi. Käytetään mm. muutonseurannassa auttamassa kiikarin heilumista eli ns. ”värinää”.

Seiskat
Seitsemän (7x) kertaa suurentavat kiikarit

Sirosuohaukka – Circus pygargus / macrourus
Siro suohaukka eli niitty- tai arosuohaukka

Smyyglari, smyygari
Piileskelevä lintu

Smyyglata, smyygata
Piileskellä

Staijari
Lintujen muuttoa seuraava henkilö (kts. verbi staijata alla)
Katso termi ”Seipi, seipiö” yllä

Staijata
Seurata lintujen muuttoa intensiivisesti yhdeltä paikalta yleensä melko kauan. Termiin sisältyy usein taukoamaton horisontin seulonta kiikareilla muuttavien lintujen näkemisen toivossa.

Staijipamppu
Katso termi ”Seipi, seipiö” yllä.

Suomenpinna
Pinna määritetystä lajista, joka on havaittu Suomen rajojen sisältä

Superrari
Todella harvinainen lintulaji

T
Tapittaa
Seurata herkeämättä lintumuuttoa, ”silmät tapilla”. Katso yllä samaa tarkoittava termi ”Staijata”.

Tempaista
Löytää lintu

Tertiaalijengi
Lintumäärittäjien valiojoukko

Tibbi
Poikanen

Tippua
Lintu laskeutuu tai häviää, esim. metsään, metsän taakse tai veteen.

Tiputuskeli, pudotuskeli
Keli, useimmiten sadesää, joka tiputtaa linnut muuttamasta maastoon.

Titriäinen
Pikkulintu

Tolkuton tajunnanköyrijä
Harrastajan tajunnan totaalisesti sekoittava suurharvinaisuus

Tolppa
Lämpimään, kohoavaan ilmavirtaukseen kerääntyneiden kaartelevien petolintujen (iso) joukko

Toukka
Aloitteleva lintuharrastaja, ns. noviisi

Tulla linssiin, tulla suihin, tulla iholle
Lintu tulee suoraan kohti

Tulppa
Henkilö, joka poistui paikalta juuri ennen harvinaisuuden löytymistä

Tupla
Laji, josta on vähintään kaksi erillistä havaintoa

Täräyttäjä
Henkilö, joka usein tai tahallaan määrittää väärin

Tööt, tööt-tööt
Törmännyt, sokissa oleva tai hölmistynyt lintu

U
Ufo
Täysin outo lintu

Ukuli
Pöllölaji
Tunturipöllö

Unipinna
Nukkuessa havaittu lintulaji

V
Verkkoilla
Pyydystää lintuja lintuverkoilla

Verkkokeppi, verkkotseba
Lintuverkon tukikeppi

Vuodari
Vuoden ensimmäinen havainto tästä lintulajista

Vääntäjä
Henkilö, joka usein (tai jopa tahallaan?) määrittää linnun liian vähäisistä tuntomerkeistä lajiksi. Valitettavan usein tällainen määritys on väärä, jonka vuoksi vääntäjän havaintoja ei pidetä luotettavina.

Vääntää
Määrittää jokin lintu liian vähäisistä tuntomerkeistä lajiksi. Valitettavan usein määritys on väärä, jonka vuoksi termillä on negatiivinen sävy.

Vääntö
Määritys liian vähistä tuntomerkeistä. Vääntö on valitettavan usein väärä määritys.

W
Yöhuutaja
Yöllä ääntelevä laji

Yölaulaja
Yöllä laulava laji

X

Y

Z

Å

Ä
Ärkoo
Harvinaisuushavainnot tarkistava Rariteettikomitea (RK)

Äspee
Laji (species, sp.), ei lajilleen määritetty lintu

Ässä
Laji, jonka vain yksi joukkue on havainnut pinnarallissa
Laji, joka on havaittu joka kuukausi

Ö

Kirjallisuuslähteet
Ornimisen sietämätön keveys: Matti Koivula ja Jan Södersved, 1996
Suulliset lähteet
Useat lintuharrastajat

Ylös