Parikkala

Parikkala tunnetaan rehevistä lintujärvistään. Alueella viihtyy monipuolinen linnusto, eläimistö ja kasvisto, jotka kiehtovat alueella retkeileviä ihmisiä. Kunnan vetonaulaksi muodostunutta Siikalahtea ei turhaan tituleerata Suomen tärkeimmäksi sisämaan lintujärveksi. Siikalahden säilyminen on myös hyvä esimerkki luonnonsuojelutyön tärkeydestä. Vuoden 2005 alussa Uukuniemen ja Saaren kunnat liitettiin Parikkalaan ja se lisäsi entisestään alueen linnustollista monipuolisuutta. Parikkalan alueella risteilee lukuisia retkeilyreittejä, joilla voi vaeltaa pitkiäkin matkoja.


Parikkalan alueen lintukohteet on merkitty karttaan keltaisella. Karttapisteitä klikkaamalla saat esiin paikan nimen. Pystyt myös liikkumaan kartalla joko hiirellä ”tarttumalla ja vetämällä” tai yläkulman nuolinäppäimillä. Tämän kartan lisäksi jokaisen paikkaesittelyn lopussa on linkki kohdistettuun karttaan ko. paikasta.

Akonpohja

Akonpohjassa Suuren Rautjärven rannalla sijaitsee entisen Saaren kunnan kolmas ja vanhin lintutorni. Käänny kuutostieltä etelästä tultaessa ensimmäiselle Akonpohjaan johtavalle tielle. Käänny heti ensimmäisestä risteyksestä kohti koulua. Aja koulun ohi ja käänny seuraavasta risteyksestä oikealle. Vajaan puolen kilometrin ajon jälkeen oikealle tulee parkkipaikka, johon voi jättää auton. Torni on vajaan sadan metrin päässä parkkipaikasta.

Pesimälajeina löytyy mm. pikkutikkoja ja rantaluhdista kuuluu parhaaseen aikaan monien yölaulajien ja muidenkin laululintujen upea konsertti. Harvinaisuuksia alueella ovat olleet mm. jalohaikara ja allihaahka.

Akonpohja Google Maps -karttapalvelussa »

Kanavalampi

Kanavalampi on Honkakylässä Saarella oleva pieni Pien-Rautjärveen kanavan välityksellä yhteydessä oleva lampi. Käänny 6 -tieltä Akonpohjaan, josta käänny kohti Saaren kirkkoa ja jatka Honkakylään saakka. Honkakylässä käänny oikealle (vasemmalle käännyttäessä päätyisi Taraasiinlahdelle) ja pian oikealla näkyy Kanavalampi. Kanavalampi on erittäin hyvä pieni lintujärvi, jolle kerääntyy runsaasti vesilintuja. Pesimälajistokin on monipuolinen. Harvinaisuuksia, joita paikalla on havaittu, ovat mm. ruostesorsa, amerikanjääkuikka ja punajalkahaukat.

Kanavalampi Google Maps -karttapalvelussa »

Kumpu

Kummun näkötorni on entinn rajavartioston vartiotorni, joka on pystytetty hyvälle muuttoreitille. Näkyvyys tornista on loistava kaikkiin ilmansuuntiin, myös alaspäin! Torni ei ole tarkoitettu heikkohermoisille, sillä kiipeäminen on vaikea ja tornin lattia on metalliritilä. Tonrin löytää kääntymällä Uukuniemen Kummun kylältä Lentteentielle. Pian näkyy pieni viitta, joka kertoo, että pieni vasemmalle kääntyvä hiekkatie vie kyläkodalle ja lintutornille. Harvinaisuuksia paikalla ovat olleet mm. kiljukotka sekä pikkukiljukotka.

Kumpu Google Maps -karttapalvelussa »

Pohjaranta

Pohjaranta on matala Pienen Rautjärven lahti ja sijaitsee entisen Saaren kunnan alueella. Rannalla laidunnetaan lehmiä ja ne pitävätkin rannan kasvillisuuden matalana kahlaajarantana.

Pohjaranta on hyvä kahlaajapaikka keväisin. Se on alueen varmimpia paikkoja mm. jänkäsirriäisen havaitsemiseen. Jänkäsirriäisiä kannattaa etsiä aivan toukokuun lopulla ja kesäkuun alkupäivinä. Ennen jänkäsirriäisten saapumista huhtikuussa Pohjarannan matala lahti kerää paljon vesilintuja mm. joutsenia. Pesimälajeihin kuuluvat mm. heinätavi ja keltavästäräkki.

Havaittuja harvinaisuuksia mm. amerikanhaapana ja -tavi, kiljukotka, punajalkahaukka, niitty- ja arosuohaukka, valkosiipitiira, tundrakurppelo, rantakurvi, lampiviklo, heinäkurppa, mustapäätasku ja viirusirkkalintu.

Pohjanranta Google Maps -karttapalvelussa »

Rautalahti

Rautalahti on aivan valtatie 6:n vieressä. Aja Särkisalmelta noin 7 kilometriä Joensuun suuntaan. Kun näet Rautalahden tien oikealla puolella, varustaudu ajamaan tien vasemmalla puolella olevalle parkkipaikalle. Parkkipaikka on suunnilleen lintutornin kohdalla. Rautalahti on jäänyt umpipussiksi kun Joensuun rata rakennettiin. Lahti on rehevöitynyt ja matala. Varsinaista kahlaajalietettä ei ole kuin vähän.

Rautalahti on parhaimmillaan keväällä ja aivan alkukesästä. Alkukesästä Rautalahti on erinomainen yölaulajapaikka. Varsinkin lahden pohjoisrannoilla on yölaulajien suosimia biotooppeja. Myöhään syksyllä lahdelle kertyy joutsenia.
Rautalahti Google Maps -karttapalvelussa »

Saaren pellot
Saaren pellot koostuvat neljästä erillisestä peltoaukeasta, jotka ovat Tetrisuo 6-tien länsipuolella lähellä Kesälahden rajaa, Pohjasuo 6- tien itäpuolella pari kilometriä etelämpänä, Kuposenmäelle näkyvät pellot; Kuposenmäki on Tarnalan kylällä heti maisemakyltin jälkeen oikealla puolella, kodalle on viitoitus sekä Jyrkilä 6 -tieltä Uukuniementietä muutama kilometri Tarnalan ohi, kunnes oikealle tulee pieni valkoinen tienviitta Jyrkiläntie. Näille pelloille kerääntyy muuttoaikoina niin kurkia, hanhia, joutsenia kuin pikkulintujakin ja petolintuja saalistelee peltojen yllä useita lajeja. Pelloilla havaittuja harvinaisuuksia ovat olleet mm. punakaulahanhi, minima-kanadanhanhi ja arosuohaukka.

Saaren pellot Google Maps -karttapalvelussa »

Sammallampi

Sammallampi on kuin mini-Siikalahti. Lajisto on pitkälti sama mutta lammen pienuudesta johtuen vähälukuisampi. Sammallampi on ruovikkoinen matala lampi.

Sammallammen pohjoispäässä on mäen rinteeseen rakennettu torni. Käänny kuutostieltä Kolmikannantielle. Kolmikannantietä ajetaan vajaa kilometri ja oikealle tulee viitta lintutorni. Jätä auto lintutorniviitan kohdalla toisella puolella tietä olevan linkkimaston parkkipaikalle. Jatka kävellen kyltin osoittamaan suuntaan. Halkopinoilta lähtee polku kohti rantaa. Kovana hallayönä Sammallammelle ei kannata mennä. Silloin koko kuopassa oleva lampi on paksun sumun peitossa, eivätkä linnut ole liikkeellä.

Sammallammella pesii mm. kaulushaikara, joutsen, ruskosuohaukkoja, luhtahuitteja ja -kanoja. Harvinaisuuksista paikalla on havaittu mm. pikkuhutti, niittysuohaukka, ruokosirkkalintu ja valkopäätiainen.

Sammallampi Google Maps -karttapalvelussa »

Siikalahti

Siikalahti pidetään laajuutensa ja lajistonsa takia Suomen parhaan lintujärvenä. Se on otettu lintuvesien suojeluohjelmaan vuonna 1982 ja hankittiin valtiolle 1980-luvun puolivälissä. Siikalahti on erittäin tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka monelle lintulajille. Lisäksi pohjois–eteläsuuntainen lahti toimii johtolinjana muuttolinnuille. Pesimälajeja on suojelualueella vuosittain 75–80. Lahdella pesii mm. parikymmentä mustakurkku-uikkuparia, kaulushaikaroita, laulujoutsenia, reilut 20 luhtakanaparia, luhtahuitteja, pikkutikkoja ja paljon pikkulintulajeja. Suurimmat parimäärät ovat naurulokilla ja ruokokerttusella, joita on alueella satoja pareja. Lisäksi lahden lähialueilla pesii vielä monia Siikalahtea hyödyntäviä lintulajeja: esimerkiksi sääkset tulevat kauempaa lahdelle kalastamaan. Alue on myös kuuluisa yölaulajistaan.

Alueella on kolme lintutornia: ns. päätorni, jonne kävellään parkkipaikalta noin kilometrin verran, Kasinniemen torni saman polun puolivälissä sekä Patotien matala lintulava aivan lahden ylittävän tien varressa. Siikalahti on hyvin varusteltu ja sieltä löydät mm. puuceet (myös invalideille), keittokatoksen, kaivon ja muutaman telttapaikan sekä opastuskeskuksen, jossa voit mm. tutustua alueella otettuihin lintukuviin.

Siikalahden rehevä alue on myös lintuharvinaisuuksien suosiossa: Paikkoja katsastelevia kattohaikaranuorukaisia tavataan vuosittain. Siikalahdella on havaittu myös useita kiljukotkia ja pikkukiljukotka sekä arokotka, keisarikotka, isohaarahaukka, arosuohaukka, niittysuohaukkoja sekä runsaasti punajalkahaukkoja, jääkuikka, mustakaulauikku, punakaulahanhi ja sininärhi jne. Vesilintuharvinaisuuksia ovat olleet mm. amerikanhaapana, nykyisin lähes vuosittain pesivä harmaasorsa, tiibetinhanhi, kiljuhanhi ja useampikin punapäänarsku, kahlaajista harvinaisin on puolestaan ollut suohyyppä. Kesäöisin on kuultu mm. 3 kääpiöhuittia, pikkuhuitteja, joita parhaimmillaan on esiintynyt jopa 9 linnun voimin, 5 ruokosirkkalintua, viirusirkkalintu, viiriäisiä ym.

Siikalahti on hyvää vauhtia kasvamassa umpeen. Umpeenkasvua on pystytty hidastamaan hoitotoimilla. Lisää tietoa Siikalahdesta löydät Parikkalan matkailuyhdistyksen Lintuinmaa-sivuilta.

Siikalahti Google Maps -karttapalvelussa »

Simpelejärvi (Härskiinmutka)

Nimestään huolimatta suurimmaksi osaksi Parikkalan puolella sijaitseva suurikokoinen Simpelejärvi kerää muuttoaikoina jonkin verran vesi- ja lokkilintuja. Laajat näkymät järvenselälle tarjoavat myös hyvät mahdollisuudet muutonseurantaan. Avoimen järven pinnalla on kellunut mm. allihaahkoja ja muutolla on tavattu mm. merikihuja. Helpoin paikka Parikkalan taajaman läheisen Kirkkoselän katseluun lienee Härskiinmutkan levike, jossa on parkkipaikkoja muutamalle autolle. Vesialueita näkee myös kunnan uimarannan liepeiltä sekä Särkisalmen alueelta (ks. alla) ja Rautalahdesta (ks. yllä).

Simpelejärvi (Härskiinmutkan levike) Google Maps -karttapalvelussa »

Särkisalmi

Simpelejärven kaksi osaa toisiinsa yhdistävä Särkisalmi on hyvä lintupaikka keväällä, kun vesistöt ovat vielä jäässä. Lähes kaikki muuttolinnut saapuvat ensin Särkisalmelle. Siinä on sulaa lähes läpi talven ja pohjoisesta valuvat vesilinnut voivat pysähtyä siihen myös loppusyksystä. Särkisalmesta voi seurata varsinkin kevätmuuttoa joka osin ohjautuu juuri Särkisalmen yli. Muuttajia ovat esimerkiksi isosirrit ja hanhet. Särkisalmella on havaittu myös kolmen haahkalajin parvi.

Särkisalmen sulan pääsee parhaiten tarkastamaan, kun etelästä valtatie kuutosta pitkin Melkoniemeä kohti, ajetaan kauppakeskuksen ohi ja heti junaradan jälkeen käännytään jyrkästi alas vasemmalle pikkutielle, joka vie rannan mattolaiturille.

Kesällä Särkisalmella on hyviä yölaulajamaastoja. Parhaat paikat ovat radan varressa Särkisalmen eteläpuolella. Pohjoispuolella on ollut myös hyviä yölaulajapusikoita.

Särkisalmi Google Maps -karttapalvelussa »

Tarassiinlahti

Tarassiinlahti sijaitsee Mikkolanniemellä ja on yksi Pienen Rautjärven lahdista. Paikka sijaitsee entisen Saaren kunnan alueella. Sinne pääsee ajamalla 6-tietä Akonpohjan ohi. Puolentoista kilometrin päässä Akonpohjasta käänny oikealle Tarnalaan. Tarnalan kohdalla käänny oikeaan kohti Mikkolanniemeä. Lintutorni on rakennettu rantaan. Auton voi jättää tien ja pellon välissä olevalle levikkeelle. Lahti on hienon maalaismaiseman ympäröimä.

Tornista on näkymät varsin laajalle alueelle, joten se soveltuu myös muuton seurantaan. Keväällä lahden rantamat houkuttelevat kahlaajia ja vesilintuja. Varsinkin huhtikuussa ensimmäisiin suliin kertyy paljon sorsia.

Harvinaisuudet: arosuohaukka, kiljukotka, lampiviklo, lyhytnokkahanhi, merihanhi ja pussitiainen. Tarassiinlahti oli vielä 90-luvun alussa yksi kultasirkun pesimäpaikoista.

Tarassiinlahti Google Maps -karttapalvelussa »

Vaaranmäki

Vaaranmäen maisematorni sijaitsee Saaren kirkon lähellä olevalla mäellä. Tornin löytää seuraamalla 6-tieltä Saaren kirkon opasteita. Perillä auton voi jättää hautausmaan parkkipaikalle, jonka kohdalta lähtee polku mäelle ja tornille. Tornin juurella on myös laavu ja nuotiopaikka. Tornista on upeat näkymät, joten paikka on erinomainen muuton tarkkailuun. Harvinaisuuksia paikalla ovat olleet mm. kiljukotka ja arosuohaukka.

Vaaranmäki Google Maps -karttapalvelussa »

Ylös