Lintulaskennat ja -seurannat

Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) koordinoimat laskennat ja seurannat
Lappeenrannan taajamien talvilintulaskennat


Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) koordinoimat laskennat
LUOMUS koordinoi useita erilaisia lintulaskentoja ja -seurantoja, joihin harrastajien toivotaan osallistuvan. Näistä löydät lisää tietoa LUOMUSin sivuilta:
Talvilintulaskennat
Ruokintapaikkaseuranta
Vesilintulaskenta
Saaristolintulaskenta
Pesimälintujen linja- ja pistelaskenta
Pesäkorttitutkimus


Lappeenrannan taajamien talvilintulaskennat

Lappeenrannan kaupunkialueen taajamien talvilinnusto laskettiin talvella 2015 ensi kertaa koordinoidusti, alta löytyvien laskentaohjeiden mukaisesti. Laskennat pyritään toistamaan joka talvi samalla tavoin, jolloin saadaan vertailukelpoista aineistoa alueen talvilinnustosta.

Tulokset

Laskenta- ja varausohjeet

Alueet ja laskijat
Laskenta-alueet on merkitty kartalle ja numeroitu. Alueet ovat erilaisia ja eri kokoisia, ja yhteensä niitä on 53. Jokaiselle niistä on tarkoitus löytää laskija tai laskijaryhmä. Yksi laskija tai laskijaryhmä voi luonnollisesti laskea useampia alueita laskentakauden (ks. jäljempänä) puitteissa – tämä on jopa toivottavaa.

KOKO ALUEEN KARTTA (3 Mt)

Tulostettavat karttaversiot (PDF):
(jotkin alueet voivat esiintyä kahdella eri kartalla)
Torppakylä–Uus-Lavola (alueet 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12)
Sammonlahti (alueet 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Kourula–keskusta (alueet 13, 14, 21, 22, 23, 24, 30)
Kuusela–Kourulanmäki (alueet 25, 26, 32)
keskusta–Tirilä W (alueet 28, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 41)
Tirilä E–Mälkiä (alueet 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49)
Kivisalmi–Pallo (alueet 15, 16, 17, 18, 19, 20)
Kanavansuu–Mustola (alueet 45, 46, 47, 48, 49, 50)
Laihia–Melkonniemi (alueet 48, 49, 51, 52, 53)
Kourulanmäki–Karhuvuori (alueet 32, 36, 37, 38)

Laskentakausi
2015: Alueet lasketaan 23.1.–28.2.2015
2016: Alueet lasketaan 15.1.–29.2.2016

Jokainen alue lasketaan kerran. Yhden alueen laskenta toteutetaan ”kertarykäisyllä” saman päivän aikana, eikä sitä saa jakaa useammalle päivälle.

Laskenta-alueen varaaminen
Alueet varataan lähettämällä sähköpostia osoitteella totti.toiskallio (ät) gmail.com . Ilmoita viestissä minkä/mitkä alueet haluat varata ja kerro laskijan/laskijoiden nimet.

Saat varausviestiisi kuittauksen ja tiedon siitä, jos haluamasi alue on jo varattu. Varauslistaa pyritään pitämään ajan tasalla myös tällä sivulla.

Laskennan toteutus
Laskentaa suositellaan tehtäväksi ”hyvän sään aikana” – ei siis esim. lumipyryssä. Varatulta alueelta lasketaan KAIKKI linnut lajeittain, myös ylilentävät. Mikäli tarkka laskeminen ei ole mahdollista, kirjataan mahdollisimman tarkka arvio. Myös lajitasoa väljemmät määritykset kirjataan (esim. käpylintulaji). Koko alue on pyrittävä takseeraamaan, kuitenkin sillä rajoituksella, että metsiin tai jäälle ei ole tarkoitus lähteä samoilemaan: kulku tulee keskittää teille ja kaduille. Kaikki tiet ja kadut kannattaa siis kävellä läpi niin, että koko taajama-alue tulee havainnoiduksi. Myöskään ”staijaamista” ei ole tarkoitus laskennassa harrastaa. Jos alueelle kuuluu esim. hautausmaa tai puistoalue, se lasketaan asuinalueiden tapaan.

Laskenta-alueen ulkopuolelle saa katsella, mutta laskijan tulee itse liikkua alueen sisällä. Jos esim. laskenta-alueen rajana toimivan tien varressa (tai toisella puolella tietä) on lintuja tai lintu lentää lähellä alueen rajaa, ne lasketaan, mutta kaukana alueen ulkopuolella olevia lintuja ei kirjata.

Yksilötulkinnat tekee jokainen laskija/ryhmä itse – samaksi tulkittu useampaan kertaan havaittu lintu siis kirjataan yhdeksi. Mikäli sama lintu havaitaan kahdella alueella (niitä laskettaessa), kirjataan se molemmille alueille.

Lintujen lisäksi laskennassa kirjataan myös luonnonvaraiset nisäkkäät sekä ruokintojen määrä – linnut ovat kuitenkin ehdottomalla etusijalla. Ruokinnat jaotellaan kahteen eri ryhmään: lintulauta = yksi ruokintapiste (lintulauta, talipallo tai yksittäinen talipalloteline, kauralyhde tms.), ruokinta = enemmän kuin yksi ruokintapiste.

HUOM! Noudatathan laskennassa huomaavaisen havainnoinnin ohjeita! (http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/havainnoi_huomaavaisesti.shtml). Taajamissa on huomioitava erityisesti asukkaat: ”Kunnioita ihmisten yksityisyyttä. Älä liiku pihoissa tai kiikaroi ihmisten suuntaan siten, että se häiritsee heitä. Älä kulje viljapelloilla ja muilla viljelyksillä viljan ja muiden kasvien missään kasvuvaiheessa. Pysäköi autosi siten, ettei se ole muiden tienkäyttäjien tiellä. Muista jokamiehenoikeudet ja niiden rajoitukset.”

Laskentatulosten palautus
Havainnot palautetaan sähköpostitse osoitteella totti.toiskallio (ät) gmail.com . Tulokset kannattaa palauttaa suoraan sähköpostiin kirjoitetulla lajilistalla, alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Kirjaa viestiin seuraavat tiedot:
– alueen nimi/numero, pvm, laskijat
– havaittujen ruokintojen määrä, kpl
– havaittujen nisäkkäiden määrä lajeittain
– lajit ja määrät seuraavasti:
talitiainen 43
sinitiainen 22
keltasirkku 87
lintulautoja 3
ruokintoja 2
minkki 1
rusakko 3
jne.
Käyttää voi joko suomenkielisiä nimiä tai tieteellisiä nimiä/lyhenteitä.

Mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteella totti.toiskallio (ät) gmail.com

Ylös