EKLY:n alueella tavatut lajit

Sorsat | Kanalinnut | Kuikat | Uikut | Suulat | Merimetsot | Pelikaanit | Haikarat ja kattohaikarat | Iibikset | Haukat | Jalohaukat | Rantakanat | Kurjet | Trapit | Meriharakat | Avosetit | Paksujalat | Pääskykahlaajat | Kurmitsat ja kurpat | Kihut | Lokit | Tiirat | Ruokit | Hietakyyhkyt | Kyyhkyt | Käet | Pöllöt | Kiitäjät | Säihkylinnut | Tikat | Kiurut | Pääskyt | Västäräkit | Tilhet | Koskikarat | Peukaloiset | Rautiaiset | Rastaat | Kertut | Siepot | Timalit | Pyrstötiaiset | Tiaiset | Pähkinänakkelit | Puukiipijät | Pussitiaiset | Kuhankeittäjät | Lepinkäiset | Varikset | Kottaraiset | Varpuset | Peipot | Sirkut | Alalajit ja karkulaiset

Satakieli on Suomen linnustossa uudistulokas. Se kuuluu nykyisin Etelä-Karjalan kaikkien kuntien pesimälajistoon ja on Etelä-Karjalan maakuntalintu.

Vuoden 2014 loppuun mennessä EKLY:n toimialueella oli tavattu yhteensä 341 lajia. Lajit on lueteltu alla. Jokaisen lajin perään on lisäksi merkitty, missä EKLY:n kunnista laji on tavattu (kunnat ilmoitettu lyhentein, jotka muodostuvat kunnan nimen kolmesta ensimmäisestä kirjaimesta). Luonnonvaraiseksi tulkittavien (A-kategoria) lisäksi alueella on tavattu harvinaisia alalajeja sekä tarhakarkulaisiksi (E-kategoria) luokiteltavia lajeja. Nämä on esitelty listauksen lopussa.

Listaa toimialueella tavatuista lajeista ylläpitää EKLY:n ARK. Lajikohtainen kuntaluettelo pyritään pitämään ajan tasalla – ilmoitathan siis lisäykset tai mahdolliset puutteet sivuston ylläpidolle osoitteella yllapito(at)ekly.org.

Sorsat
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Laulujoutsen (Cygnus cygnus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pikkujoutsen (Cygnus columbianus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Metsähanhi (Anser fabalis) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus) IMA, LAP, LEM , LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tundrahanhi (Anser albifrons) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Kiljuhanhi (Anser erythropus) LAP, PAR, RAU
Merihanhi (Anser anser) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Lumihanhi (Anser caerulescens) LAP, LUU, PAR, SAV
Kanadanhanhi (Branta canadensis) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pikkukanadanhanhi (Branta hutchinsii ssp.hutchinsii) PAR
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Sepelhanhi (Branta bernicla) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Punakaulahanhi (Branta ruficollis) IMA, LAP, LUU, PAR, RAU
Ruostesorsa (Tadorna ferruginea) LAP, PAR, RAU
Ristisorsa (Tadorna Tadorna) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, SAV, TAI
Mandariinisorsa (Aix galericulata) LAP, RUO, TAI
Haapana (Anas penelope) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Amerikanhaapana (Anas americana) LAP, PAR
Harmaasorsa (Anas strepera) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tavi (Anas crecca) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Amerikantavi (Anas carolinensis) PAR
Sinisorsa (Anas platyrhynchos) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Jouhisorsa (Anas acuta) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Heinätavi (Anas querquedula) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Lapasorsa (Anas clypeata) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Punapäänarsku (Netta rufina) IMA, LAP, PAR
Punasotka (Aythya ferina) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Amerikantukkasotka (Aythya collaris) LEM
Ruskosotka (Aythya nyroca) LAP
Tukkasotka (Aythya fuligula) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Lapasotka (Aythya marila) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Haahka (Somateria mollissima) IMA, LAP, PAR, RAU, SAV, TAI
Kyhmyhaahka (Somateria spectabilis) IMA, LAP , RAU, RUO
Allihaahka (Polysticta stelleri) IMA, LAP, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Alli (Clangula hyemalis) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Mustalintu (Melanitta nigra) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pilkkasiipi (Melanitta fusca) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Telkkä (Bucephala clangula) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Uivelo (Mergellus albellus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tukkakoskelo (Mergus serrator) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Isokoskelo (Mergus merganser) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Kanalinnut
Riekko (Lagopus lagopus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Teeri (Tetrao tetrix) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Metso (Tetrao urogallus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pyy (Bonasa bonasia) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Peltopyy (Perdix perdix) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, SAV, TAI
Viiriäinen (Coturnix coturnix) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Fasaani (Phasianus colchicus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Kuikat
Kaakkuri (Gavia stellata) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Kuikka (Gavia arctica) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Amerikanjääkuikka (Gavia immer) IMA, LAP, PAR
Jääkuikka (Gavia adamsii) LAP, LEM, LUU, PAR, (SAV adamsii/immer), TAI

Uikut
Pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis) IMA, LAP, LEM, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Härkälintu (Podiceps grisegena) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Silkkiuikku (Podiceps cristatus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Mustakaulauikku (Podiceps nigricollis) LAP, PAR

Suulat
Suula (Morus bassanus) IMA, LAP

Merimetsot
Merimetso (Phalacrocorax carbo) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Pelikaanit

Haikarat ja kattohaikarat
Harmaahaikara (Ardea cinerea) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Jalohaikara (Egretta alba) IMA, LAP, LEM, PAR, RAU, (SAV Egretta sp.), TAI
Kaulushaikara (Botaurus stellaris) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Mustahaikara (Ciconia nigra) IMA, LAP, LEM, PAR, RAU, RUO, SAV
Kattohaikara (Ciconia ciconia) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Iibikset
Pronssi-iibis (Plegadis falcinellus) LAP

Haukat
Mehiläishaukka (Pernis apivorus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Isohaarahaukka (Milvus milvus) LAP, RUO
Haarahaukka (Milvus migrans) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Merikotka (Haliaeetus albicilla) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Hanhikorppikotka (Gyps fulvus) LAP
Munkkikorppikotka (Aegypius monachus) LAP
Käärmekotka (Circaetus gallicus) IMA, LAP, LEM, RAU
Sinisuohaukka (Circus cyaneus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Arosuohaukka (Circus macrourus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Niittysuohaukka (Circus pygargus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Varpushaukka (Accipiter nisus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Kanahaukka (Accipiter gentilis) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Hiirihaukka (Buteo buteo) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Arohiirihaukka (Buteo rufinus) IMA, PAR
Piekana (Buteo lagopus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pikkukiljukotka (Aquila pomarina) LAP, LUU , PAR, RAU, RUO, TAI
Kiljukotka (Aquila clanga) IMA, LAP, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV
Arokotka (Aquila nipalensis) LEM, PAR
Keisarikotka (Aquila heliaca) PAR
Maakotka (Aquila chrysaetos) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pikkukotka (Hieraaetus pennatus) LAP
Sääksi (Pandion haliaetus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Jalohaukat
Tuulihaukka (Falco tinnunculus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Punajalkahaukka (Falco vespertinus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Ampuhaukka (Falco columbarius) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Nuolihaukka (Falco subbuteo) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tunturihaukka (Falco rusticolus) LAP, PAR
Muuttohaukka (Falco peregrinus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Rantakanat
Luhtakana (Rallus aquaticus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, TAI
Ruisrääkkä (Crex crex) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, TAI
Pikkuhuitti (Porzana parva) LAP, LUU, PAR, RUO, TAI
Kääpiöhuitti (Porzana pusilla) PAR, RUO
Luhtahuitti (Porzana porzana) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, TAI
Liejukana (Gallinula chloropus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, TAI
Nokikana (Fulica atra) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, TAI

Kurjet
Kurki (Grus grus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Neitokurki (Grus virgo) PAR

Trapit
pikkutrappi (Tetrax tetrax) IMA

Meriharakat
Meriharakka (Haematopus ostralegus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Avosetit
Avosetti (Recurvirostra avocetta) LAP, PAR, RAU

Paksujalat
Paksujalka (Burhinus oedicnemus) LAP, RAU

Pääskykahlaajat
Aropääskykahlaaja (Glareola nordmanni) LAP, (PAR pratincola/nordmanni)

Kurmitsat ja kurpat
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Arohyyppä (Vanellus gregarius) LAP
Suohyyppä (Vanellus leucurus) PAR
Kapustarinta (Pluvialis apricaria) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Siperiankurmitsa (Pluvialis fulva) LAP, LEM, RAU, RUO
Tundrakurmitsa (Pluvialis squatarola) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tylli (Charadrius hiaticula) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pikkutylli (Charadrius dubius) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Aavikkotylli (Charadrius leschenaultii) LAP
Mustajalkatylli (Charadrius alexandrius) LAP
Keräkurmitsa (Charadrius morinellus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, SAV
Mustapyrstökuiri (Limosa limosa) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Punakuiri (Limosa lapponica) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pikkukuovi (Numenius phaeopus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Isokuovi (Numenius arquata) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Liro (Tringa glareola) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Metsäviklo (Tringa ochropus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Punajalkaviklo (Tringa totanus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Mustaviklo (Tringa erythropus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Valkoviklo (Tringa nebularia) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Lampiviklo (Tringa stagnatilis) IMA, LAP, LEM, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Rantakurvi (Xenus cinereus) IMA, LAP, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Rantasipi (Actitis hypoleucos) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Karikukko (Arenaria interpres) IMA, LAP, LEM, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Amerikanvesipääsky (Phalaropus tricolor) LAP
Vesipääsky (Phalaropus lobatus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Isovesipääsky (Phalaropus fulicarius) LAP, TAI
Lehtokurppa (Scolopax rusticola) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Heinäkurppa (Gallinago media) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tundrakurppelo (Limnodromus scolopaceus) PAR
Isosirri (Calidris canutus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pulmussirri (Calidris alba) IMA, LAP, PAR, RAU, RUO, TAI
Kanadan- / tundra- / rusokaulasirri (Calidris pusilla/mauri/ruficollis) LAP
Pikkusirri (Calidris minuta) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Lapinsirri (Calidris temminckii) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Palsasirri (Calidris melanotos) LAP, RUO
Merisirri (Calidris maritima) LAP, TAI
Suosirri (Calidris alpina) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Kuovisirri (Calidris ferruginea) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus) LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tundravikla (Tryngites subruficollis) IMA, LAP, LUU
Suokukko (Philomachus pugnax) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Kihut
Isokihu (Stercorarius skua) LAP
Leveäpyrstökihu (Stercorarius pomarinus) LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Merikihu (Stercorarius parasiticus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tunturikihu (Stercorarius longicaudus) LAP, LUU, PAR, RAU, RUO

Lokit (13)
Kalalokki (Larus canus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Harmaalokki (Larus argentatus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Aroharmaalokki (Larus cachinnans) LAP
Etelänharmaalokki (Larus michahellis) LAP
Selkälokki (Larus fuscus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Merilokki (Larus marinus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Isolokki (Larus hyperboreus) IMA, LAP, LUU, PAR, RAU, RUO
Grönlanninlokki (Larus glaucoides) LAP, LUU
Naurulokki (Larus ridibundus) IMA, LAP, LEM, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tiiralokki (Larus sabini) TAI
Pikkulokki (Larus minutus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Ruusulokki (Rhodostethia rosea) LAP
Pikkukajava (Rissa tridactyla) IMA, LAP, LUU, PAR, RAU, SAV, TAI

Tiirat (6)
Valkosiipitiira (Chlidonias leucopterus) IMA, LAP, PAR
Mustatiira (Chlidonias niger) IMA, LAP, LEM, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Valkoposkitiira (Chlidonias hybrida) LAP
Räyskä (Sterna caspia) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Kalatiira (Sterna hirundo) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Lapintiira (Sterna paradisaea) IMA, LAP, LEM, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pikkutiira (Sterna albifrons) IMA, LAP

Ruokit (3)
Pikkuruokki (Alle alle) IMA, LAP, PAR, TAI
Ruokki (Alca torda) PAR
Riskilä (Cepphus grylle) IMA, PAR

Hietakyyhkyt (1)
Arokyyhky (Syrrhaptes paradoxus) LAP

Kyyhkyt (5)
Kesykyyhky (Columba livia) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Uuttukyyhky (Columba oenas) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Sepelkyyhky (Columba palumbus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Turturikyyhky (Streptopelia turtur) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Käet (1)
Käki (Cuculus canorus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Pöllöt (10)
Huuhkaja (Bubo bubo) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tunturipöllö (Bubo scandiacus) IMA, LAP, LUU, PAR, RAU, SAV, TAI
Lehtopöllö (Strix aluco) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Viirupöllö (Strix uralensis) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Lapinpöllö (Strix nebulosa) IMA, LAP, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Hiiripöllö (Surnia ulula) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Helmipöllö (Aegolius funereus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Sarvipöllö (Asio otus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Suopöllö (Asio flammeus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Kehrääjät (1)
Kehrääjä (Caprimulgus europaeus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Kiitäjät (2)
Piikkipyrstökiitäjä (Hirundapus caudacutus) SAV
Tervapääsky (Apus apus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Säihkylinnut (4)
Kuningaskalastaja (Alcedo atthis) IMA, LAP, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Mehiläissyöjä (Merops apiaster) IMA, LAP, PAR, (RUO persicus/apiaster)
Sininärhi (Coracias garrulus) LEM, PAR, RAU, SAV
Harjalintu (Upupa epops) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Tikat (8)
Käenpiika (Jynx torquilla) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV
Pikkutikka (Dendrocopos minor) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV
Käpytikka (Dendrocopos major) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV
Pohjantikka (Picoides tridactylus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV
Palokärki (Dryocopus martius) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV
Vihertikka (Picus viridis) IMA, PAR, RAU
Harmaapäätikka (Picus canus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV

Kiurut (6)
Töyhtökiuru (Galerida cristata) IMA, LAP
Valkosiipikiuru (Melanocorypha leucoptera) LUU
Lyhytvarvaskiuru (Calandrella brachydactyla) LAP, LUU, RAU, RUO, SAV
Kangaskiuru (Lullula arborea) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Kiuru (Alauda arvensis) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tunturikiuru (Eremophila alpestris) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Pääskyt (4)
Törmäpääsky (Riparia riparia) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Haarapääsky (Hirundo rustica) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Ruostepääsky (Cecropsis daurica) LAP
Räystäspääsky (Delichon urbicum) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Västäräkit (10)
Keltavästäräkki (Motacilla flava) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Sitruunavästäräkki (Motacilla citreola) LAP, LEM, LUU, PAR, TAI
Virtavästäräkki (Motacilla cinerea) IMA, LAP, PAR, RAU, SAV
Västäräkki (Motacilla alba) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Isokirvinen (Anthus richardi) IMA, LAP, LUU, PAR, RAU, SAV, TAI
Nummikirvinen (Anthus campestris) LAP
Niittykirvinen (Anthus pratensis) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Metsäkirvinen (Anthus trivialis) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Lapinkirvinen (Anthus cervinus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Luotokirvinen (Anthus petrosus) IMA, LAP, TAI

Tilhet (1)
Tilhi (Bombycilla garrulus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Koskikarat (1)
Koskikara (Cinclus cinclus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Peukaloiset (1)
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Rautiaiset (1)
Rautiainen (Prunella modularis) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Rastaat (22)
Punarinta (Erithacus rubecula) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Sinipyrstö (Tarsiger cyanurus) IMA, LAP, SAV
Etelänsatakieli (Luscinia megarhynchos) PAR
Satakieli (Luscinia luscinia) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Sinirinta (Luscinia svecica) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pensastasku (Saxicola rubetra) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Mustapäätasku (Saxicola torquatus) PAR
Sepeltasku (Saxicola maurus) IMA, LAP, LUU, PAR
Kivitasku (Oenanthe oenanthe) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Nunnatasku (Oenanthe pleschanka) LAP
Arotasku (Oenanthe isabellina) LAP, TAI
Mustarastas (Turdus merula) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Sepelrastas (Turdus torquatus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Mustakaularastas (Turdus atrogularis) PAR, RAU
Ruosterastas (Turdus naumanni) LAP
Räkättirastas (Turdus pilaris) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Punakylkirastas (Turdus iliacus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Laulurastas (Turdus philomelos) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Kulorastas (Turdus viscivorus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Kertut (25)
Viirusirkkalintu (Locustella lanceolata) LAP, PAR, RUO
Pensassirkkalintu (Locustella naevia) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis) IMA, LAP, LEM, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Ruokosirkkalintu (Locustella luscinioides) LAP, PAR, RUO, SAV
Sarakerttunen (Acrocephalus paludicola) LAP
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pikkukultarinta (Hippolais caligata) IMA, LAP, PAR, RAU
Kultarinta (Hippolais icterina) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pajulintu (Phylloscopus trochilus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tiltaltti (Phylloscopus collybita) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Taigauunilintu (Phylloscopus inornatus) IMA, LAP, LUU, PAR, RUO, SAV
Hippiäisuunilintu (Phylloscopus proregulus) IMA, LAP, LUU, RAU, SAV, TAI
Lapinuunilintu (Phylloscopus borealis) LAP, PAR, RAU, TAI
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Lehtokerttu (Sylvia borin) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pensaskerttu (Sylvia communis) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Hernekerttu (Sylvia curruca) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Kirjokerttu (Sylvia nisoria) IMA, LAP, LUU, PAR, RAU, SAV
Hippiäinen (Regulus regulus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Siepot (3)
Harmaasieppo (Muscicapa striata) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pikkusieppo (Ficedula parva) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Timalit (1)
Viiksitimali (Panurus biarmicus) IMA, LAP, PAR, SAV, TAI

Pyrstötiaiset (1)
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Tiaiset (8)
Viitatiainen (Parus palustris) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, SAV
Hömötiainen (Parus montanus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Lapintiainen (Parus cinctus) IMA, LAP, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Kuusitiainen (Parus ater) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Töyhtötiainen (Parus cristatus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Talitiainen (Parus major) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Sinitiainen (Parus caeruleus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Valkopäätiainen (Parus cyanus) PAR

Pähkinänakkelit (1)
Pähkinänakkeli (Sitta europaea) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Puukiipijät (1)
Puukiipijä (Certhia familiaris) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Pussitiaiset (1)
Pussitiainen (Remiz pendulinus) LAP, PAR, SAV, TAI

Kuhankeittäjät (1)
Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Lepinkäiset (4)
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Punapäälepinkäinen (Lanius senator) LUU
Mustaotsalepinkäinen (Lanius minor) LAP, PAR, RUO, SAV, TAI
Isolepinkäinen (Lanius excubitor) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Varikset (8)
Närhi (Garrulus glandarius) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Kuukkeli (Perisoreus infaustus) IMA, LAP, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Harakka (Pica pica) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Naakka (Corvus monedula) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Mustavaris (Corvus frugilegus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Varis (Corvus corone [cornix]) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Korppi (Corvus corax) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Kottaraiset (2)
Kottarainen (Sturnus vulgaris) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Punakottarainen (Sturnus roseus) LAP, PAR

Varpuset (2)
Varpunen (Passer domesticus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pikkuvarpunen (Passer montanus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Peipot (17)
Peippo (Fringilla coelebs) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Järripeippo (Fringilla montifringilla) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Keltahemppo (Serinus serinus) LAP, LUU, PAR
Viherpeippo (Carduelis chloris) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Vihervarpunen (Carduelis spinus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tikli (Carduelis carduelis) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Urpiainen (Carduelis flammea) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Tundraurpiainen (Carduelis hornemanni) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Vuorihemppo (Carduelis flavirostris) IMA, LAP, LUU, PAR, RAU, SAV, TAI
Hemppo (Carduelis cannabina) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Punavarpunen (Carpodachus erythrinus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Taviokuurna (Pinicola enucleator) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Sirkut (10)
Harmaasirkku (Emberiza calandra) LAP, LUU, PAR, RAU, SAV
Keltasirkku (Emberiza citrinella) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Peltosirkku (Emberiza hortulana) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pikkusirkku (Emberiza pusilla) IMA, LAP, LEM, PAR
Pohjansirkku (Emberiza rustica) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Kultasirkku (Emberiza aureola) LAP, PAR, RAU, TAI
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Lapinsirkku (Calcarius lapponicus) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI
Pulmunen (Plectrophenax nivalis) IMA, LAP, LEM, LUU, PAR, RAU, RUO, SAV, TAI

Alalajit ja karkulaiset
Etelä-Karjalassa havaittuja mielenkiintoisia alalajeja (6)
Sepelhanhi (Branta bernicla hrota) LAP, LUU, PAR, SAV
Keltavästäräkki (Motacilla flava feldegg) LAP
Sinirinta (Luscinia svecica cyanecula) LAP
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus europaeus) IMA, RAU
Tiltaltti (Phylloscopu collybita tristis) LAP
Nokivaris (Corvus corone corone) LAP

Karkulaisiksi (E-kategoria) luokiteltuja Etelä-Karjalassa tavattuja lajeja ja alalajeja (7)
Flamingo (Phoenicopterus roseus) IMA
Mustajoutsen (Cygnus atratus) LAP
Tiibetinhanhi (Anser indicus) IMA
Pikkukanadanhanhi (Branta hutchinsii ssp. minima/leucopareia ym.) PAR, LAP
Patagonianhaapana (Anas sibilatrix) LAP
Sirppisorsa (Anas falcata) PAR
Harjakoskelo (Mergus cucullatus) LAP, TAI

HUOM. Aavikkotasku (Oenanthe deserti) kuului aiemmin EKLY:n lajiluetteloon (10.11.1999 Suomenniemi Halisenkylä /1 [Mikko Loippo, Markku Paakkinen ym.]), mutta poistui luettelosta vuoden 2013 alussa kuntaliitoksen kautta, Suomenniemen liityttyä Mikkeliin ja siten Etelä-Savon Lintutieteellinen Yhdistys Orioluksen alueeseen.

Ylös