Havaintojen ilmoitusohjeet

Harmaasorsasta (Anas strepera) pyydetään ilmoittamaan kaikki havainnot.

Kaikki EKLY:lle ilmoitettavat lintuhavainnot kirjataan Tiira-havaintotietopalveluun, joka on EKLY:n sekä kaikkien muiden Suomen lintuyhdistysten yhteinen havaintoarkisto. Koska Tiira on samalla jokaisen harrastajan oma havaintopäiväkirja, kannustetaan harrastajia kirjaamaan järjestelmään ihan mitä – oikeita – lintuhavaintoja vain haluaa, niin EKLY:n alueelta kuin muualtakin Suomesta. Muiden kuin harvinaisuushavaintojen (RK- ja ARK-havainnot) oikeellisuutta valvovat EKLY:n Tiira-yhdistyskäyttäjät, jotka tarvittaessa ovat yhteydessä havainnoitsijaan. Ohjeet harvinaisuuksien ilmoittamisesta löydät sivulta Ilmoitukset harvinaisuuksista.

Tiira-havaintotietopalvelu:
http://www.tiira.fi

Ilmoita EKLY:n alueelta Tiiraan vähintään:

 • Kaikki havainnot seuraavista lajeista:
  Pikkujoutsen, merihanhi, lyhytnokkahanhi, harmaasorsa, ristisorsa, allihaahka, viiriäinen, pikku-uikku, harmaahaikara, kattohaikara, haarahaukka, merikotka, sinisuohaukka, piekana, maakotka, tunturihaukka, muuttohaukka, luhtakana, luhtahuitti, ruisrääkkä, liejukana, peltopyy, keräkurmitsa, merisirri, etelänsuosirri, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, heinäkurppa, mustapyrstökuiri, rantakurvi, isolokki, räyskä, pikkutiira, mustatiira, ruokki, etelänkiisla, riskilä, turkinkyyhky, turturikyyhky, tunturipöllö, hiiripöllö, lapinpöllö, lehtopöllö, harmaapäätikka, valkoselkätikka, pikkutikka, pohjantikka, kangaskiuru, tunturikiuru, koskikara, sinipyrstö, mustaleppälintu, sepelrastas, kirjokerttu, idänuunilintu , lapinuunilintu, viiksitimali, pyrstötiainen, lapintiainen (Lapin ulkopuolelta), pähkinänakkeli, vuorihemppo, kirjosiipikäpylintu ja nokkavarpunen.
 • Pesintään/reviiriin* viittaavat havainnot seuraavista lajeista:
  valkoposkihanhi, kanadanhanhi, metsähanhi, ristisorsa, heinätavi, lapasotka,
  mustalintu, pilkkasiipi, alli, uivelo, riekko (ei Pohjois-Suomesta), kiiruna, peltopyy, kaakkuri, mustakurkku-uikku, merimetso, kaulushaikara, harmaahaikara, päiväpetolinnut (eli haukat ja kotkat), tylli, suosirri, lapinsirri, karikukko, punajalkaviklo, suokukko, punakuiri, vesipääsky, merikihu, tunturikihu, selkälokki, uuttukyyhky, kaikki pöllöt, kehrääjä, käenpiika, satakieli, pensassirkkalintu, viitasirkkalintu, viitakerttunen, luhtakerttunen, rytikerttunen, rastaskerttunen, kultarinta, pikkusieppo, kuhankeittäjä, isolepinkäinen, kuukkeli, mustavaris, tundraurpiainen ja peltosirkku.
  *reviirillä tarkoitetaan sopivassa elinympäristössä sopivaan aikaan tavattua yksilöä, jonka käyttäytyminen (esim. laulu) viittaa reviiriin.
 • Talviaikaiset havainnot seuraavista lajeista:
 merimetso, uuttukyyhky ja isolepinkäinen.

Minimisuosituksen mukaisista havainnoista on syytä kirjata ylös mahdollisimman paljon lisätietoja, kuten linnun sukupuoli, ikä ja tila sekä erityisesti linnun paikka niin hyvällä tarkkuudella kuin mahdollista (ei tarvita muuttohavainnoista). Tämä helpottaa kokonaisyksilömäärien selvittämistä huomattavasti.

Edellisten minimivaatimusten lisäksi on syytä kirjata:

 • Kustakin muuttolintulajista kevään ensimmäiset havainnot.
 • Läpimuuttavista lajeista myös syksyn ensimmäiset havainnot.
 • Kustakin muuttolintulajista syksyn viimeiset havainnot.
 • Vuodenaikaan nähden poikkeukselliset havainnot.
 • Tietyltä paikalta tehdyt lajien muuton etenemistä koskevat havaintosarjat.
 • Havainnot harvinaisuuksista (valtakunnalliset ja alueelliset harvinaisuudet).

Edellä mainitun suosituksen mukaisia havaintoja myös menneiltä vuosilta on hyvä kirjata, jos niitä ei ole toimitettu yhdistykselle tai ne eivät ole syystä tai toisesta enää yhdistyksellä tallessa.

Suosituksen havaintojen merkitsemisestä maastossa (ja osin myös Tiirassa)
voit ladata PDF-muodossa BirdLifen sivuilta:
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/suositus_kenttahavaintojen_merkitsemiseksi.pdf

Ylös