Lappeenrannan taajamalaskennat 2018

Lappeenrannan kaupunkialueen taajamien talvilinnusto laskettiin talvella 2015 ensi kertaa koordinoidusti. Talvella 2018 laskennat suoritetaan neljättä kertaa, nyt ajalla 12.1.–28.2. Laskennat pyritään toistamaan joka talvi samalla tavoin, jolloin saadaan vertailukelpoista aineistoa alueen talvilinnustosta.

Laskennat on vuoden 2018 osalta saatu tehtyä – suuri kiitos kaikille laskijoille! Tarkemman raportin tuloksista voit avata tästä (PDF-tiedosto).

Löytyykö laskennoissa taviokuurnia (Pinicola enucleator) tai muita harvalukuisia talvilintuja?

Laskenta- ja varausohjeet

Alueet ja laskijat
Laskenta-alueet on merkitty kartalle ja numeroitu. Alueet ovat erilaisia ja eri kokoisia, ja yhteensä niitä on 53. Jokaiselle niistä on tarkoitus löytää laskija tai laskijaryhmä. Yksi laskija tai laskijaryhmä voi luonnollisesti laskea useampia alueita laskentakauden (ks. jäljempänä) puitteissa – tämä on myös erittäin toivottavaa.

KOKO ALUEEN KARTTA (3 Mt)

Tulostettavat karttaversiot (PDF):
(jotkin alueet voivat esiintyä kahdella eri kartalla)
Torppakylä–Uus-Lavola (alueet 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12)
Sammonlahti (alueet 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Kourula–keskusta (alueet 13, 14, 21, 22, 23, 24, 30)
Kuusela–Kourulanmäki (alueet 25, 26, 32)
keskusta–Tirilä W (alueet 28, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 41)
Tirilä E–Mälkiä (alueet 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49)
Kivisalmi–Pallo (alueet 15, 16, 17, 18, 19, 20)
Kanavansuu–Mustola (alueet 45, 46, 47, 48, 49, 50)
Laihia–Melkonniemi (alueet 48, 49, 51, 52, 53)
Kourulanmäki–Karhuvuori (alueet 32, 36, 37, 38)

Laskentakausi
Alueet lasketaan 12.1.–28.2.2018.

Jokainen alue lasketaan kerran. Yhden alueen laskenta toteutetaan ”kertarykäisyllä” saman päivän aikana, eikä sitä saa jakaa useammalle päivälle.

Laskenta-alueen varaaminen
Alueet varataan lähettämällä sähköpostia laskentojen koordinaattorille, Jarkko Rutilalle, osoitteella jarkko2784 (ät) gmail.com (7.1.2018 alkaen). Ilmoita viestissä minkä/mitkä alueet haluat varata ja kerro laskijan/laskijoiden nimet.

Alueet varataan siinä järjestyksessä, kuin varauksia saapuu. Saat varausviestiisi kuittauksen, jossa kerrotaan, onko varaus onnistunut, vai onko ko. alue ehditty varata jo ennen omaasi tulleella viestillä. Varauslistaa pyritään pitämään ajan tasalla verkossa –  listan löydät tämän sivun lopusta.

Laskennan toteutus
Laskentaa suositellaan tehtäväksi ”hyvän sään aikana” – ei siis esim. lumipyryssä. Varatulta alueelta lasketaan KAIKKI linnut lajeittain, myös ylilentävät. Mikäli tarkka laskeminen ei ole mahdollista, kirjataan mahdollisimman tarkka arvio. Myös lajitasoa väljemmät määritykset kirjataan (esim. käpylintulaji). Koko alue on pyrittävä takseeraamaan, kuitenkin sillä rajoituksella, että metsiin tai jäälle ei ole tarkoitus lähteä samoilemaan: kulku tulee keskittää teille ja kaduille. Kaikki tiet ja kadut kannattaa siis kävellä läpi niin, että koko taajama-alue tulee havainnoiduksi. Myöskään ”staijaamista” ei ole tarkoitus laskennassa harrastaa. Jos alueelle kuuluu esim. hautausmaa tai puistoalue, se lasketaan asuinalueiden tapaan.

Laskenta-alueen ulkopuolelle saa katsella, mutta laskijan tulee itse liikkua alueen sisällä. Jos esim. laskenta-alueen rajana toimivan tien varressa (tai toisella puolella tietä) on lintuja tai lintu lentää lähellä alueen rajaa, ne lasketaan, mutta kaukana alueen ulkopuolella olevia lintuja ei kirjata.

Yksilötulkinnat tekee jokainen laskija/ryhmä itse – samaksi tulkittu useampaan kertaan havaittu lintu siis kirjataan yhdeksi. Mikäli sama lintu havaitaan kahdella alueella (niitä laskettaessa), kirjataan se molemmille alueille.

Lintujen lisäksi laskennassa kirjataan myös luonnonvaraiset nisäkkäät sekä ruokintojen määrä – linnut ovat kuitenkin ehdottomalla etusijalla. Ruokinnat jaotellaan kahteen eri ryhmään: lintulauta = yksi ruokintapiste (lintulauta, talipallo tai yksittäinen talipalloteline, kauralyhde tms.), ruokinta = enemmän kuin yksi ruokintapiste.

HUOM! Noudatathan laskennassa huomaavaisen havainnoinnin ohjeita! (www.birdlife.fi/lintuharrastus/havainnoi-huomaavaisesti/). Taajamissa on huomioitava erityisesti asukkaat: ”Kunnioita ihmisten yksityisyyttä. Älä liiku pihoissa tai kiikaroi ihmisten suuntaan siten, että se häiritsee heitä. Älä kulje viljapelloilla ja muilla viljelyksillä viljan ja muiden kasvien missään kasvuvaiheessa. Pysäköi autosi siten, ettei se ole muiden tienkäyttäjien tiellä. Muista jokamiehenoikeudet ja niiden rajoitukset.”

Laskentatulosten palautus
Havainnot palautetaan sähköpostitse laskentojen koordinaattorille, Jarkko Rutilalle, osoitteella jarkko2784 (ät) gmail.com. Tulokset kannattaa palauttaa suoraan sähköpostiin kirjoitetulla lajilistalla, alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Kirjaa viestiin seuraavat tiedot:
– alueen nimi/numero, pvm, laskijat
– havaittujen ruokintojen määrä, kpl
– havaittujen nisäkkäiden määrä lajeittain
– lajit ja määrät seuraavasti:
talitiainen 43
sinitiainen 22
keltasirkku 87
lintulautoja 3
ruokintoja 2
minkki 1
rusakko 3
jne.
Käyttää voi joko suomenkielisiä nimiä tai tieteellisiä nimiä/lyhenteitä.

Mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteella jarkko2784 (ät) gmail.com

Laskentojen tulokset julkaistaan näillä verkkosivuilla laskenta-ajan päätyttyä.

**
VARAUKSET (jos alueen numeron ja nimen edessä on X-merkki, alue on jo varattu)

X 1 Torppakylä
X 2 Muntero
X 3 Ruoholampi
X 4 Skinnarila
X 5 Sammonlahti 1
X 6 Sammonlahti 2
X 7 Sammonlahti 3
X 8 Sammonlahti 4
X 9 Sammonlahti 5
X 10 Uus-Lavola 1
X 11 Uus-Lavola 2
X 12 Lavola
X 13 Kourula
X 14 Huhtiniemi
X 15 Kivisalmi 1
X 16 Kivisalmi 2
X 17 Voisalmi
X 18 Kariniemi
X 19 Tyysterniemi
X 20 Pallo–Pikisaari–Linnoitus
X 21 Rakuunamäki
X 22 keskusta
X 23 Leiri
X 24 Kesämäki
X 25 Mattila
X 26 Mäntylä–Kuusela
X 27 Kimpinen
X 28 Armilankatu
X 29 Alakylä
X 30 Tykki–Kiviharju
X 31 Reijola
X 32 Kourulanmäki
X 33 Kaukas
X 34 Lepola
X 35 Harapainen
X 36 Hyrymäki–Karhuvuori
X 37 Armila
X 38 Hiessilta
X 39 Parkkarila
X 40 Tirilä 1
X 41 Tirilä 2
X 42 Tirilä 3
X 43 Lauritsala
X 44 Lapvesi–Pajarila
X 45 Hakali
X 46 Hartikkala
X 47 Hovinpelto
X 48 Kanavansuu
X 49 Mälkiä
X 50 Mustola
X 51 Laihia
X 52 Laihia 2
X 53 Melkonniemi–Pasalanmäki

Ylös