EKLY:n syyskokouksen kuulumisia

EKLY:n syyskokous pidettiin luonto- ja tiedekeskus Saimaariumissa 14.11.2020. Kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Juuti ja hallituksen jäseniksi Kirsi Hovilehto, Jari Kiljunen, Liisa Laitinen, Elmo Miettinen, Ahti Pulli ja Timo Tikka. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2021. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.