Ensimmäinen lintuatlasvuosi takana – EKLY:n tilannekatsaus

Helmipöllö (Aegolius funereus) © Jari Kiljunen

Suomen neljännen lintuatlaksen (2022–2025) ensimmäinen vuosi lähestyy loppuaan. EKLY:n alueella lintuatlashavaintoja on 9.11.2022 mennessä 141 harrastajan ilmoittamana kertynyt 2309. Viiden eniten havaintoja ilmoittaneen havaintomäärät ovat 207, 197, 184, 136 ja 105.

Havaintojen jakautuminen pesimävarmuusindeksittäin:

26 % havainnoissa indeksinä 2 (Mahdollinen pesintä: Havaittu yksittäinen lintu kerran pesimäaikaan lajille sopivassa pesimäympäristössä, ja lajin pesintä ruudussa on mahdollista)

18 % havainnoissa indeksinä 4 (Todennäköinen pesintä: Havaittu laulava, soidinmenoja esittävä tai muuten samalla paikalla pesimäaikaan oleskeleva koiras eri päivinä)

14 % havainnoissa indeksinä 73 (Varma pesintä: Havaittu juuri lentokykyiset poikaset tai untuvikot, jotka voidaan katsoa syntyneiksi ruudun alueella)

Kiitos kaikille atlashavaintoja EKLY:n alueella ilmoittaneille!

EKLY:n tavoitteena on kartoittaa alueensa pesimälinnusto kaikissa alueensa (atlas)ruuduissa vähintään tyydyttävästi neljän atlasvuoden (2022–2025) aikana. Tällä hetkellä EKLY on selvästi jäljessä tavoitteesta.

Havaintojen kertymistä (selvitysasteina ja lajimäärinä) EKLY:n alueella voit seurata täällä: https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1095 ; voit klikata ruutua, jolloin näet siinä havaitut lajit pesimävarmuusindekseineen.

MITEN VOIT PARANTAA KARTOITUSTILANNETTA TALVISAIKAAN?

1) Ilmoita ilmoittamatta jääneitä havaintojasi (Lintuatlas-ohjeet https://lintuatlas.fi/about/) ja/tai

2) Lisää jo ilmoittamiisi havaintoihisi pesimävarmuusindeksejä:

Pesimävarmuusindeksin lisääminen (Tiira-havaintojärjestelmään ilmoitetut havainnot): hae omat havaintosi ko. päivältä esille. Klikkaa ko. havainnon kohdalla ”kynää” eli muokkaa havaintoa. Sitten klikkaa ”hae paikka kartalta” ja laita linnun paikka kohdalleen kartalla tai klikkaa rasti ruutuun linnun paikasta ”sama kuin yllä”. Atlaksen pesimävarmuusindeksi löytyy havainnon ”Lisätietoja” kohdan oikealta puolelta. Klikkaamalla indeksiä avautuu lomakkeelle keltaiselle pohjalle ohjelaatikko ja sieltä voit tarkistaa mikä indeksi sopii ko. havainnolle. Muistathan, että lintuhavainnossa pitää olla havaitun linnun pesinnän varmuutta kuvaava pesimävarmuusindeksi, jotta havainto tulee mukaan atlakseen!

 

 

 

 

 

 

Pöllöretkelle Imatralla perjantaina 4.3.

Kaikuuko eteläkarjalaisessa yössä helmipöllön (Aegolius funereus) puputus?

Maaliskuun illan hämärtyessä lähdemme kuulostelemaan pöllöjen soidinääntelyä. Liikumme reitillä autoilla pysähdellen sopivissa paikoissa. Jotta saisit retkestä mahdollisimman paljon irti, eri pöllölajien ääniin kannattaa tutustua ennalta vaikkapa täällä https://suomenluonto.fi/artikkelit/opi-tunnistamaan-pollojen-aanet/ ja yrittää pitää retkellä kaikki äänet, niin puhe kuin auton ovien äänet, mahdollisimman vaimeina. Pöllötakuuta ei voi koskaan antaa, mutta hiljaa pimeässä yössä seisominen on jo sinänsä tunnelmallista.

4.3. perjantaina EKLY:n ja Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistyksen yhteinen pöllöretki Imatralla. Kokoonnutaan Imatran uimahallin parkkipaikalla klo 18.00. Pöllöretkellä seisotaan paikoillaan kevättalven yössä, joten kannattaa pukeutua hyvin lämpimästi.

EKLY:n syysvuosikokouksessa 16.11.2021 päätettyä

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Juuti ja hallituksen jäseniksi Kirsi Hovilehto, Jari Kiljunen, Elmo Miettinen, Ahti Pulli, Kati Savolainen ja Timo Tikka.

Jäsenmaksut päätettiin säilyttää entisellään: varsinainen jäsen 30 €, perhejäsen 5 €, nuoriso- ja opiskelijajäsen 20 € ja kannatusjäsen alkaen 50 €.

Yhdistyksen edustajiksi BirdLife Suomen edustajistoon kaudelle 2022–2023 valittiin Juha Juuti, Jari Kiljunen, Elmo Miettinen ja Ahti Pulli.