Lappeenrannan taajamalinnut lasketaan jälleen – tule mukaan!

Taviokuurnia (Pinicola enucleator) nähtiin alkutalvesta myös Etelä-Karjalassa. Vieläkö niitä on maisemissa? Entä löytyykö talvisista taajamista muuta mielenkiintoista? Ja mikä laji viekään tänä talvena runsaimman talvilinnun tittelin? Lähde mukaan laskevtoihin selvittämään asiaa!

Lappeenrannan taajamien talvilintulaskennat käynnistyvät jälleen 12.1.2018 ja laskentakausi jatkuu helmikuun loppuun. Taajamat on laskettu samalla tavoin vuodesta 2015 – leppoisan ulkoilun ohessa lintuharrastajat ovat keränneet arvokasta aineistoa alueen talvilinnuston muutoksista.

Miltä kaupungin talvilinnusto näyttää kuluvana talvena? Löytyykö tavallisempien talvehtijoiden seasta harvalukuisempi yllätyksiä? Kutsumme kaikki lintuharrastajat mukaan laskentoihin selvittämään tilannetta! Katso ohjeet taajamalaskentojen omalta sivulta ja ilmoittaudu!

Hyvää joulua lintujen ystäville ja rauhaa linnuille ja niiden elinympäristöille

Kuukkeli (Perisoreus infaustus) © Hannu Siitonen

Joululintumme on yksi Etelä-Karjalan harvoista kuukkeleista, joiden elintila maakuntamme metsissä kutistuu kutistumistaan. Yksi kuukkeleiden vähistä jäljellä olevista reviirimetsistä hakattiin Ruokolahdella juuri talven kynnyksellä. Kuukkelimetsien tuhoutuessa katoaa samalla lukuisten ahdingossa olevien metsän lintujen ja moninaisten muiden lajien arvokkaita elinympäristöjä.

Syyskokouksessa marraskuun lopulla yhdistykselle saatiin uusi hallitus, jonka puheenjohtajaksi valittiin Harri Ekholm. Yhdistyksen lehden, Ornis Karelican, tilanne on toistaiseksi epävarma lehteä usean vuoden ajan ansiokkaasti luotsanneen päätoimittajan, Totti Toiskallion, muutettua Turkuun. Uutta päätoimittajaa ei toistaiseksi ole löytynyt.

Itsenäisyyden juhlavuoden kampanjana on ollut havaintojen kerääminen sadasta lintulajista. Lukuisat jäsenet ovat saaneet kootuksi havaintolistalleen 100 lajia. Yhdistyksen retkillä tehtiin vuoden mittaan havainnot 141 lajista. Onnittelut meille kaikille!

Tulevalta vuodelta toivomme aktiivista lintuharrastustoimintaa yhdistyksen alueella, suotuisia säitä lintujen pesinnälle ja parempaa turvaa uhanalaisten lintujen elinympäristöille.

Syyskokous ja uutta tietoa kaakkurista

Kaakkuri (Gavia stellata)

25.11. (la) yhdistyksen syyskokous klo 14 Lappeenrannassa Kesämäen koululla, Lavolankatu 16. Ennen kokousta alkaen klo 13 Kalevi Eklöfin esitys ”Rengastuksella uutta tietoa kaakkurien elämästä”. Kalevi Eklöf kertoo tarkkaan seuraamiensa esimerkkiyksilöiden avulla kaakkurien elämästä, tutkimuksesta ja suojelusta.

Luku- eli merkkirenkaat ovat tuoneet paljon uutta tietoa kaakkurien muuttomatkoista, kotipaikka- ja pariuskollisuudesta ja muista elämänvaiheista. Tätä tietoa tarvitaan, jotta hupenevaa kaakkurikantaamme voidaan suojella tehokkaammin. Rengastettujen lintujen kontrollointi valokuvaamalla tai kaukoputkella tähystämällä antaa korvaamattoman arvokasta tietoa kaakkurikantamme tilasta ja elinvoimaisuudesta.