Atlastiedote 11.4.2024

Atlashavaintoja voi kevään mittaan kirjata yhä useammalta lajilta. Etelärannikolla sepelkyyhkyt ja silkkiuikut rakentavat pesiään (indeksi 62) ja jotkin vesilinnut saattavat jo hautoa (indeksi 75), kun pohjoisessa nautitaan vielä hiihtokeleistä. Huomioi oman alueesi kevättilanne. Muista ilmoittaa atlakseen myös matalan indeksin reviirihavainnot!

Käy kesällä Lapissa

Kaikkia kynnelle kykeneviä kannustetaan käymään kesällä Lapissa ja ilmoittamaan atlashavaintoja. Lapin lintuharrastajat eivät riitä laajan alueen selvittämiseen. Lapissa on autolla, patikoiden tai veneellä saavutettavia kohteita eli tekemistä löytyy joka retkeilijälle. Tutustu tärkeimpiin puutealueisiin (50 × 50 km suurruutujen priorisointi) ja ilmoita retkeilyaikeistasi muillekin, jotta vältytään päällekkäiseltä työltä: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/.

Mille atlasruuduille Lapin suurruuduilla kannattaa tarkemmin suunnata? Tutustu suurruutujen atlasruutujen priorisoinnin ehdotukseen: https://lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/. Hae Luomuksen Lapin atlastukea syrjäisimmille heikosti tutkituille suurruuduille https://lintuatlas.fi/lapin-atlasretki/. Lähetä hakemus viimeistään 27.5. (tähän hetkeen mennessä vain yksi hakija on hakenut tukea!)

Muista laskennat ja luvat

Kevään ja kesän lintulaskennat hyödyttävät atlasta. Tee keväällä vesilintulaskenta jollakin vesistökohteella. Vesilintulaskentojen tiedoille tehdään automaattinen tulkinta atlashavainnoiksi. Tietoa vesilintulaskennasta: https://www.luomus.fi/fi/vesilintulaskenta. Laskentatiedot ilmoitetaan Lajitietokeskukseen: https://laji.fi/project/MHL.65/about.

Vakiolinjoja on jo varattu mukavasti, mutta tilaakin on. Tarkista, mitä vakiolinjoja ei ole vielä laskettu atlaskaudella https://lintuatlas.fi/alueet/ ja varaa vakiolinja sivulta https://laji.fi/project/MHL.1/form/MHL.1/places.

Liikkumiseen luonnonpuistossa sekä kansallispuistojen rajoitusalueilla tarvitaan liikkumislupa. Sen käsittelyssä kestää varsin kauan (noin 2 kk), joten hae lupa kesän atlasretkille nyt! Lisätietoa ja luvan haku: https://www.metsa.fi/maat-ja-vedet/luvat/tutkimus-ja-liikkumisluvat/. Luonnonpuistot ja rajoitusalueet löytyvät sivulta https://retkikartta.fi/ > valitse karttatasoista ”Suojelu- ja retkeilyalueet”. Luonnonpuistot ja rajoitusalueet näkyvät kartalla punaisella rasterilla (ks. esim. Värriön luonnonpuisto tai Oulangan kansallispuisto). Lisätietoja saa klikkaamalla aluetta kartalla.

Atlasretkille itärajan rajavyöhykkeelle tarvitaan rajavyöhykelupa. Hae lupa osoitteessa: https://raja.fi/rajavyohykelupa.

Lisätietoa ympäristöministeriön rahoittamasta lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:

https://lintuatlas.fi/ sekä https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:

https://lintuatlas.fi/indeksit/ sekä https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut, valitse karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:

https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid

Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/