Punasotka on vuoden laji – osallistu laskentoihin

Punasotka (Aythya ferina) © Pertti Rasp

Vuoden 2018 lajiksi on valittu punasotka. Voimakkaasti vähentyneen punasotkan nykyinen tilanne onkin tarpeellista selvittää mahdollisimman tarkoin. Laji on tällä vuosituhannella vähentynyt rajusti paitsi Suomessa myös koko Euroopassa.

Etelä-Karjalassa punasotka on parhaimpien lintuvesien laji. Selvästi tärkeimmät paikat ovat Parikkalan Siikalahti ja Lappeenrannan Kaislanen, mutta tällä vuosikymmenellä kymmenen yksilön raja on rikottu kahdeksalla muullakin lintuvedellä.

Punasotkahavainnot tulevat todennäköisesti muutenkin kirjattua Tiiraan säntillisesti lajin harvalukuisuuden takia, mutta silti BirdLife toivoo erillisiä punasotkalaskentoja parhaille paikoille, mielellään samalla laskettaisiin Luomuksen ohjeiden mukaisesti koko vesilinnusto. Jokaiselle kohteelle olisi hyvä saada laskentavastaava. Kohteen voi varata ilmoittamalla lajivastaava Jari Kontiokorvelle, lajivastaava@ekly.org

Erilliset laskentakohteet ovat:

Parikkala:, Siikalahti, Sammallampi, Tarvaspohja ja Saaren Akonpohja

Lappeenranta: Kaislanen, Karhusjärvi, Haapajärvi ja Ylämaan Väkevänjärvi (Ryönänlahti)

Luumäki: Elkiänjärvi

Lemi: Löytänä

Muillakin lintujärvillä kannattaa tehdä laskenta ohjeiden mukaan (alla).

Laskennan suorittaminen:

- vieraile punasotkakohteilla ennen pesinnän alkua, mieluiten pian jäidenlähdön jälkeen

- laske punasotkat – käytä kohteella sen verran aikaa, että piileskelevät linnut ehtivät tulla esiin, varo kuitenkin laskemasta liikkuvia yksilöitä kahteen kertaan

- sukupuolten erottelu havainnossa on tärkeää, koska punasotkista poikkeuksellisen suuri osuus on koiraita!

- ilmoita havaintosi Tiiraan – jos et havaitse punasotkia niille sopivalla paikalla, ilmoita lukumääräksi 0

- kerro lisätiedoissa miten kattavasti kohde on tarkastettu (varsinkin suurempien järvien tai merenlahtien osalta on syytä kertoa mikä osa kohteesta on tarkastettu ja miten)

- ainakin niillä kohteilla, missä punasotkia on ollut keväällä, kannattaa vierailla myös poikasaikaan

Kannanmuutostiedon tarkentaminen (Luonnontieteellinen keskusmuseo / BirdLife)

- punasotkakartoitusten yhteydessä on hyvä tilaisuus toistaa lintutorneista vuosina 2004-2006 tehdyt vesilintulaskennat, jos näitä kohteita on yhdistyksen alueella

- kohdelista: https://www.luomus.fi/fi/vesilintulaskennat-lintutorneista

- tällä saadaan tärkeää tietoa myös muiden vesilintulajien kannanmuutoksista

- laskijat varaavat kohteet ilmoittamalla siitä Luomukselle (linnustonseuranta@luomus.fi) tai aluevastaavalle (Jari Kontiokorpi)

- tulokset voi ilmoittaa Luomukselle excel-lomakkeella tai Tiiraan ohjeiden mukaisesti

Kevät harppoo hurjaa vauhtia, punasotkat ovat kohta jo täällä!

Kommentointi on suljettu.